Search
Close this search box.

Liên hệ

Trang chủ » Liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C

Trụ sở chính

96 Phan Đăng Lưu
Phường 5, quận Phú Nhuận
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Văn phòng đại diện

LK-C29, Embassy Garden, Hoàng Minh Thảo

Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại

+84 28 3820 3555

Email

contact@solenc.vn

Liên hệ SOL E&C

    Search