Search
Close this search box.

Quy định về giải chạy E-Run trong SOL E&C Run Fest 2023

1. THAM DỰ GIẢI

– Chỉ vận động viên đã đăng ký tham gia và nằm trong danh sách xác nhận của Ban tổ chức mới được tham dự giải. Mọi trường hợp người tham dự không nằm trong danh sách hoặc không đúng với đăng ký, Ban tổ chức sẽ huỷ kết quả trên cả hạng mục cá nhân và hạng mục nhóm.
– Ban tổ chức chỉ lấy kết quả từ Strava/Garmin đã liên kết với tài khoản người chơi trên nền tảng iRace. Nếu kết nối ứng dụng Tracking sau khi giải đang diễn ra, kết quả sẽ chỉ được tính từ kết nối ứng dụng thành công.
– Thời gian ghi nhận kết quả vận động: 01h00 ngày 15/5/2023 đến 23h00 ngày 14/6/2023.
– Các hình thức vận động được ghi nhận kết quả: Đi bộ (Walk) và chạy bộ (Run).
– Vận động viên được đi/chạy nhiều lần trong ngày, kết quả sẽ được cộng dồn trong thời gian diễn ra thử thách.
– Số kilomet hợp lệ được ghi nhận khi đảm bảo trong số Pace quy định: 3 phút/km – 20 phút/km. (tương đương tốc độ chạy từ 3km/h đến 20km/h). Đối với những hoạt động có tốc độ (Pace) trung bình hợp lệ nhưng có Pace theo từng km không hợp lệ hoặc bất thường, Ban tổ chức xem xét để ghi nhận theo từng trường hợp.
– Người tham gia phải hoàn thành đủ hoặc hơn mốc cự ly đã đăng ký. Không được thay đổi cự ly sau khi sự kiện đã bắt đầu.
– Ban tổ chức sẽ trực tiếp liên hệ vận động viên đạt giải để trao thưởng, thời gian trao thưởng và hình thức sẽ được thông báo sau khi công bố kết quả hoặc sau khi xử lý hoàn tất các vấn đề khiếu nại về kết quả.
– Vận động viên chịu trách nhiệm đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho bản thân trong suốt quá trình tham gia sự kiện.

2. CÁC HÀNH VI KHÔNG GHI NHẬN KẾT QUẢ

– Đối với các hoạt động sử dụng chức năng “Add Others” trên Strava (hay còn gọi là Group Activites – Thêm bạn cùng chơi, Hoạt động nhóm), hoạt động của người được “Tag” sẽ được tính là không hợp lệ, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất hoạt động của người tham gia chính;
– Hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể hiện bản đồ khi kết nối với Strava. Hoạt động bị ẩn bản đồ chạy (Map Visibitily) cũng được xem là không hợp lệ;
– Nếu có hoạt động trong ngày trùng thời gian lên nhau, tất cả hoạt động trùng sẽ không được ghi nhận và chỉ chấp nhận kết quả hoạt động đầu tiên;
– Không chấp nhận kết quả cập nhật thủ công;

3. KHIẾU NẠI

– Tất cả vận động viên đều có quyền khiếu nại các vi phạm đến Ban tổ chức. Quyết định định cuối cùng sẽ do Ban tổ chức công bố tuỳ vào mức độ vi phạm.
– Thời gian khiếu nại: Đối với kết quả tuần sẽ là 01 ngày (24 giờ) từ ngày công bố và đối với kết quả chung cuộc là 02 ngày (48 giờ) kể từ ngày công bố. Tất cả khiếu nại sau thời gian trên, Ban tổ chức sẽ không xem xét xử lý.
– Mọi hành động gian lận, vi phạm quy định sau khi xác minh sẽ bị huỷ kết quả ngay lập tức.

4. PHỤ LỤC

– Bằng việc đăng ký tham gia giải chạy, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý tất cả yêu cầu Ban tổ chức đưa ra. Mọi hành vi không tuân thủ và gian lận sẽ bị xử lý bằng hình thức không ghi nhận kết quả cho cá nhân và nhóm chạy.
– Ban tổ chức có quyền thay đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ tất cả/một phần của quy định này dựa vào thực tế triển khai chương trình.

Mọi vấn đề khiếu nại/thắc mắc liên quan đến quy định trên, vận động viên liên hệ Ban tổ chức qua email: congdoan@solenc.vn

Search