Tổng kết đăng ký SOL E&C Run Fest 2023 – Hạng mục E-RUN

Sau 06 ngày phát động đăng ký (05-11/5/2023), chương trình SOL E&C Run Fest đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của tất cả thành viên Đại Gia đình từ Ban điều hành, CBQL đến CBNV Công ty đang làm việc trên khắp Việt Nam. Ban tổ chức tổng kết lại một số thông tin giải chạy, cụ thể:

299 vận động viên từ 38 đơn vị sẽ được chia thành 13 nhóm chạy, chi tiết như sau:

* Trường hợp nhân sự điều động sang công trường khác, danh sách nhóm sẽ KHÔNG THAY ĐỔI

* Điểm nhóm chạy sẽ được tính trên cự ly trung bình đã hoàn thành của tất cả các thành viên. Cự ly đăng ký không tác động đến kết quả chung cuộc.

* Danh sách thành viên chi tiết sẽ được gửi đến tất cả vận động viên qua email công ty trong ngày 12/5/2023

Các vận động viên hãy cùng theo dõi trang thông tin nội bộ công ty để cập nhật liên tục thông tin chi tiết về giải chạy.

* Thông tin về giải chạy SOL E&C Run Fest 2023: https://insight.solenc.vn/sol-ec-run-fest-2023/

* Quy định về giải chạy SOL E&C Run Fest 2023: https://insight.solenc.vn/quy-dinh-ve-giai-chay-e-run-sol-ec-run-fest-2023/